Browsing: visa

E-Commerce
0

พบคนไทยซื้อของออนไลน์มากขึ้นหุ้น-ตั๋วเครื่องบินนำโด่ง

ผลสำรวจจากวีซ่าพบการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ซื้อขายหุ้นเป็นที่นิยมอันดับ1 โดยใช้จ่ายกว่า 1,763 เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาซื้อตั๋วเครื่องบิน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์… ผู้บริโภคชาวไทยทำการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในระบบอี-คอมเมิร์ชปี 2553 โดยวีซ่า (2010 Visa eCommerce Consumer…

E-Commerce
0

พบคนไทยซื้อของออนไลน์มากขึ้นหุ้น-ตั๋วเครื่องบินนำโด่ง

ผลสำรวจจากวีซ่าพบการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ซื้อขายหุ้นเป็นที่นิยมอันดับ1 โดยใช้จ่ายกว่า 1,763 เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาซื้อตั๋วเครื่องบิน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์… ผู้บริโภคชาวไทยทำการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในระบบอี-คอมเมิร์ชปี 2553 โดยวีซ่า (2010 Visa eCommerce Consumer…