Browsing: linkedin

News
0

เผยสำรวจแนวโน้มของบริษัทในอเมริกาใช้ Social Media กันมากขึ้น

ตอนนี้มีหลายๆ บริษัทในอเมริการใช้ Social Media เป็นเครื่องมือเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างความจงรักภักดี (Loyalty) ให้เกิดขึ้นกับแบนรด์สินค้าหรือบริการ  จากการสำรวจในกลุ่มบริษัทด้านการตลาดและ สมาคมการตลาดแบบตรง (Direct marketing Association) พบว่าปัจจุบัน 3 เหตุผลต้นๆที่  “นักการตลาด”…