Browsing: fan page

News
0

ชื่อของ Facebook Fanpage สามารถเปลี่ยนได้แล้ว!

หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาหลังจากที่สร้าง Fanpage ไปแล้ว แล้วถ้าเราไม่ชอบใจชื่อจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ วิธีการเปลี่ยนคือต้องลบ Page นั้นทิ้งสถานเดียว แต่ล่าสุด Fanbook อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ Fanpage  ได้แล้วแต่มีเงื่อนไขคือ “Page นั้นจะต้องมีแฟนเพจ ไม่เกิน…

Facebook Marketing
0

10 ข้อดีของ Facebook Fan Page ต่อธุรกิจ

Facebook นั้นเป็น Social Network ให้คนมาปฎิสัมพันธ์กัน ไม่ใช่สังคมของการช้อปปิ้ง แล้วทำไมบริษัทของคุณจะต้องเสียเวลาและทรัพยากรบุคคลมาคอยดูแล Fan Page นี้ด้วยล่ะ (Fan Page คือ หน้าโปรไฟล์ของบริษัท) ถึงแม้ว่าสมาชิกที่มาเป็นแฟนบริษัทหรือธุรกิจของคุณจะไม่ได้มีความสนใจจะซื้อสินค้าหรือบริการ…