Browsing: apps

Campaign
0

KFC ถอดรหัสจากตัวคุณ So Good หรือ Bad Mood

หลายคนเริ่มใช้ชีวิตออนไลน์กันมากขึ้น หลายๆ ธุรกิจก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์เช่นกัน อาหาร การกิน ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง KFC เจ้าของไก่ทอดเจ้าอร่อย ที่ทุกคนรู้จักกัน ส่ง Concept “เมนูอร่อยทันใจ คลิกสั่งซื้อ” ผ่านทาง Website http://www.kfc.co.th/…