E-Business

0

E-Business คืออะไร E-Business (อี-บีสเน็ต) คือรูปแบบของการทำธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบเครือข่าย (Internet ,Intranet หรือ Extranet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ การจัดการด้านการตลาดสำหรับองค์กร หรือ หน่วยงาน หรือ ส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ

โดยรูปแบบของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรแบบ e-Business นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1.ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เช่น ใช้ในการแสดงสินค้า และ บริการ รวมไปถึงการรับการสั่งซื้อสินค้า และบริการ สถานภาพของสินค้าและบริการต่าง ๆ
2.การติดต่อกับแหล่งวัตถุดิบ เช่น การค้นหาวัตถุดิบ การสั่งซื้อวัตถุดิบ และ การตรวจสอบสถานภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ
3.การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคาร กรมศุลกากร
4.ลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานขององค์กร

รูปแบบของ E-Business แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

http://www.makemany.com/wp-content/uploads/2006/09/e-business-001.png

1.Integrated E-Business Solution Level 1 : นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อลูกค้า

2.Integrated E-Business Solution Level 2 : นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร กรมศุลกากร

3.Integrated E-Business Solution Level 3 : นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร กรมศุลกากร และ ระบบงานต่าง ๆ ในองค์กรเช่นระบบบัญชี ระบบคงคลัง ระบบวางแผนการผลิต

ประโยชน์ที่จะได้รับของการปฏิรูปการจัดการ และ การบริหารธุรกิจแบบเก่าเข้ามาสู่ E-Business
?เพิ่มความสะดวกสบาย และ ความพึงพอใจแก่ลูกค้า : ลูกค้ามีศักยภาพในการค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในการจัดจำหน่ายทันที จำนวนสินค้า รู้สถานะภาพของสินค้าและบริการที่สั่งเช่น กำลังผลิต กำลังส่ง ทำให้สามารถรู้ได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่แน่นอนภายในเมื่อใด

?เพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการดำเนินงานทางธุรกิจ : การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจได้

?เพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานขององค์กร

?ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ : การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าแฟกซ์ และ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด และ ซ้ำซ้อน และ ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเช่นกระดาษ และ จดหมายต่าง ๆ

?เพิ่มช่องทางในการขยายตลาด : ระบบร้านค้าออนไลน์ e-Commerce สามารถทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากทั่วโลก (Anywhere Anytime)

?เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า : รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ e-Business จะสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราจะได้รับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเกิดความสะดวกรวดเร็ว และ ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้มากจึงทำให้ E-Business เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

จะเห็นได้ว่าความสามารถและความได้เปรียบสำหรับธุรกิจแล้ว E-Business คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการตัดคู่แข่ง เพื่อให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย แทนการใช้กำลังที่มากมาย จึงเป็นเหตุให้ E-Business เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเพราะเป็นอะไรที่สะดวกรวดเร็ว และ ง่ายต่อผู้บริโภคนั่นเองครับ

บทความนำมาจาก
http://www.makemany.com/?p=145

Comments

comments

Share.

About Author

ทีมงาน MarketingByte.com ที่คอยเจาะลึก วิเคราะห์ หาข้อมูลต่างๆ มาเพื่อบริการข้อมูลด้านการตลาดออนไลน์เพื่อคนไทย ติดตามเราทาง Social Media : www.facebook.com/marketingbyte หรือ www.twitter.com/mktbyte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: