Browsing: E-Marketing Strategy

Tracking & Measurement
0

Online Survey Research รู้ใจลูกค้า ด้วยวิธีง่ายๆ & ประหยัด

หลายๆ ท่านคงเคยกรอกแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบ สอบถามโดยไม่ทราบมาก่อน เช่น ตามห้างสรรพสินค้า ตามจุดชุมชนต่างๆ หรือการสอบถามโดยที่ท่านทราบล่วงหน้า เช่น การกรอกแบบสอบถามประเมินสินค้าเมื่อท่านซื้อหรือได้ทดลองใช้สินค้า ซึ่งจะเป็นได้ว่าหลายๆ บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับข้อมูลเหล่านี้ เพราะข้อมูลที่เก็บได้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการพัฒนาหรือปรับปรุง คุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และในปัจจุบัน การทำแบบสอบถามไม่ได้จำกัดอยู่แต่การกรอกในแผ่นกระดาษเท่านั้น

E-Commerce
0

พบคนไทยซื้อของออนไลน์มากขึ้นหุ้น-ตั๋วเครื่องบินนำโด่ง

ผลสำรวจจากวีซ่าพบการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ซื้อขายหุ้นเป็นที่นิยมอันดับ1 โดยใช้จ่ายกว่า 1,763 เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาซื้อตั๋วเครื่องบิน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์… ผู้บริโภคชาวไทยทำการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในระบบอี-คอมเมิร์ชปี 2553 โดยวีซ่า (2010 Visa eCommerce Consumer…

1 14 15 16