การหลีกเลี่ยง Scope Creep

0

Scope Creep เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสั่งให้เพิ่มความต้องการ (Requirements) เพิ่มเติมขึ้นภายหลังจากได้ออกแบบเว็บไซต์ โดยอาจอยู่ในขั้นตอนลงมือทำหรือทำจนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นในทีเดียวแต่เป็นการเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างหลักหรือการทำงานหลักจากการปรับแผน การเปลี่ยนแปลงระบบ การปรับงบประมาณ การปรับระยะเวลา เป็นต้น เนื่องจากภาพที่มองในการพัฒนาระบบไม่ได้เป็นเหมือนกับที่ได้กำหนดไว้ในตอนแรก ซึ่งอาจส่งผลต่องานที่ไม่ก้าวหน้าและต้องย้อนกลับมาเริ่มจัดทำใหม่อยู่ตลอดเวลา จนอาจส่งผลให้โครงการล้มไปในที่สุด

ดังนั้นวิธีที่ดีสุดนั่นคือในการทำโปรเจ็คเว็บไซต์ขึ้นมา จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม โดยจะต้องมีการร่วมกันวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบครบ Loop และสอดคล้องกับทิศทางหรือ Goal ขององค์กร เพื่อให้ได้แผนงานในการพัฒนาที่ชัดเจน

?pop

http://suton-r.blogspot.com?

Comments

comments

Share.

About Author

ทีมงาน MarketingByte.com ที่คอยเจาะลึก วิเคราะห์ หาข้อมูลต่างๆ มาเพื่อบริการข้อมูลด้านการตลาดออนไลน์เพื่อคนไทย ติดตามเราทาง Social Media : www.facebook.com/marketingbyte หรือ www.twitter.com/mktbyte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: